Wednesday, 2 November 2011

So two days have passed. Not a great deal to say, silver accessories on tuesday morning with a teacher that vanishes every lesson for half of it, hopefully i'm finished with the wax and can start casting or whatever next week. Then we started work on a dot drawing a shell, i got quite into that, its a four week project though! Today I had a presentation about my moving house image. Had to learn 10 sentences in japanese


Watashi wa igirisu-no katei-ni inspire saremashita. watashi wa awai iro-o tsukaimashita. Kore wa igirisu no irastorator ni ninki ga arimasu. Watashi wa igokochinoyoi danro, pai zukuri, soshite ookii inu no youna ippantekina kazoku no bamen o tsukaimashita. Igirisu dewa ookuno nito ga kono youna danro-o hoshii to ometteimasu. watashi no okiniiri wa cushion desu. Ookuno hito ga danro no ve ni shasin-o okimasu. Appura pai wa igirisu dewa ippantekina dezato desu soshite kateide tsukutta, pai wa yori, oishii desu. Kazoku to inu wa danro no soba de neteimasu. Inu shurui wa raburadoru desu.  


Boom!


Got a day off tomorrow, wonder what to do....

No comments:

Post a Comment